Problematiek

Klachten waarvoor u bij ons terecht kunt.

 • angsten
 • depressie, somberheid
 • overspannenheid, burnout
 • werk- en studieproblemen, werkeloosheid
 • relatieproblemen verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
 • "vage" lichamelijke klachten ( hoofdpijn, maagpijn )
 • dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • problemen met vriendschappen
 • seksuele problemen
 • opvoedingsproblemen
 • problemen met het ouder worden

Ook kinderen met psychische problemen kunnen bij ons terecht.

Therapievormen zoals wij die o.a. geven.

 • Cognitieve gedragstherapie is een therapie waarbij de cognities (overtuigingen, gedachten) van de cliĆ«nt centraal staan. Door de manier van denken te beinvloeden kan het gedrag zonodig veranderd worden.
 • Bij Acceptatietherapie Commitment Therapie staat acceptatie centraal. De actieve houding van aanvaarding, en ruimte maken voor datgene wat we niet kunnen veranderen.
 • Directieve therapie geeft richtingen aan, om tot oplossingen te komen.
 • Oplossingsgerichte therapie stelt de oplossing centraal om een situatie richting te geven en het gewenste doel te bereiken.
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie-vorm waarbij een ingrijpende gebeurtenis of ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf centraal staat.

Vaak wordt een combinatie van therapievormen gegeven, afgestemd op de client, om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.