Over ons

Centraal gelegen.

Psychologen Praktijk Westerkwartier is centraal gelegen voor zowel Friesland, Drenthe, Noord- en Oost Groningen.

Wij bieden psychologische hulp aan volwassenen en jeugdigen.

Registersycholoog NIP.

NIP Register PsycholoogDe bij Psychologen Praktijk Westerkwartier werkzame psychologen zijn allen universitair afgestudeerd en zijn tevens gekwalificeerd Registerpsycholoog NIP - Gezondheidszorg. Deze titel staat voor duidelijkheid en transparantie over de kwaliteit van de psycholoog.

Bekijk de NIP folder

Geschiedenis.

De Praktijk werd in 1992 in Niekerk gevestigd, verhuisde daarna naar Sebaldeburen en bestaat dit jaar 20 jaar.
In die 20 jaar is veel ervaring opgedaan met de meest uiteenlopende problematiek.

Ook is die problematiek door de jaren heen veranderd. Vooral de laatste jaren zijn problemen in verband met hoge werdruk en angst om werk te verliezen meer en meer toegenomen. De kans op burnout is daardoor aanzienlijk vergroot en preventie van burnout is belangrijk geworden.

Hiervoor hanteren wij een speciaal burnout-programma: Clienten worden effectief geholpen met hun burnout-problematiek of de voorkoming daarvan als de eerste signalen van een mogelijke burnout zichtbaar worden.

Internetverslaving bij kinderen en pubers, maar ook bij volwassenen, wordt eveneens meer en meer als problematisch gemeld.
Spelletjesverslaving, maar ook internetseksverslaving kunnen onderlinge verhoudingen binnen het gezin destructief verstoren.
Middels uiteenlopende therapievormen kunnen wij deze verstoorde relaties weer op de rails krijgen.

Therapievormen zoals wij die o.a. geven.

  • Cognitieve gedragstherapie is een therapie waarbij de cognities (overtuigingen, gedachten) van de cliĆ«nt centraal staan. Door de manier van denken te beinvloeden kan het gedrag zonodig veranderd worden.
  • Bij Acceptatietherapie Commitment Therapie staat acceptatie centraal. De actieve houding van aanvaarding, en ruimte maken voor datgene wat we niet kunnen veranderen.
  • Directieve therapie geeft richtingen aan, om tot oplossingen te komen.
  • Oplossingsgerichte therapie stelt de oplossing centraal om een situatie richting te geven en het gewenste doel te bereiken.
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie-vorm waarbij een ingrijpende gebeurtenis of ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf centraal staat.

Vaak wordt een combinatie van therapievormen gegeven, afgestemd op de client, om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

In het nieuws.

In het nieuws

groter exemplaar lezen