Beroepscode

Beroepscode.

NIP Register PsycholoogDe werkzame psychologen zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), gevestigd te Utrecht.

Dit betekent dat wij gebonden zijn aan de beroepscode van het NIP.

Wij houden ons aan de kwaliteitseisen gesteld door de LVVP (Landelijke Vereniging Van Vrijgevestigde Psychologen).
Deze kwaliteitseisen kunt u nalezen op de website van het NIP:

www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/

Tevens zijn wij wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheisdpsycholoog; GZ Psycholoog (BIG register met bijbehorend tuchtrecht).

Er bestaat een aantal wetten waarmee uw rechten als cliƫnt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit is de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Dit houdt ondermeer in, dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft, vertrouwelijk is.

Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd. Gecodeerde en onherkenbaar gemaakte gegevens kunnen alleen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden.

Klachten.

Mocht u een klacht of geschil hebben, bespreek die dan eerst met uw behandelaar. Wanneer dit geen oplossing biedt, kunt u contact opnemen met het Nederlands Instituut van Psychologen:

www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek

Zij kunnen u dan verder helpen met het oplossen van de klacht/het geschil.